sâmbătă, 31 martie 2012

ANEXA 1 - GRESELI TIPICE

Greşeli tipice întâlnite în lucrările de licenţă şi disertaţiile de masterat

În cele ce urmează, enumerăm câteva din greşelile cele mai frecvente pe care studenţii şi masteranzii le fac în procesul de elaborare a lucrării de licenţă sau a disertaţiei de masterat:
- au ales un subiect prea vast şi insuficient demarcat;
- teza (sau întrebarea de cercetare) nu este formulată, iar în lipsa unui punct focal, autorul se pierde într-o masă incoerentă de date;
- sunt formulate prea multe ipoteze, fapt ce duce la pierderea punctului focal;
- lipseşte o ierarhie, o distincţie între ideile importante şi cele de ordin secundar;
- se abordează abrupt, neintroductiv o problemă complicată, ce ar necesita contextualizare;
- structura lucrării este haotică, nu are o organizare logică şi coerenţă;
- tratează unele subtilităţi înainte de a clarifica ideile de bază;
- au inclus în lucrare tot ceea ce ştiu despre subiect, adesea nu la locul cel mai potrivit;
- au dimensionat debalansat capitolele şi subcapitolele, tratând sumar unele din ideile de bază, dar extensiv anumite detalii;
- redau generalităţi obscure, fără a le exemplifica prin cazuri particulare;
- introducerea se reduce la o trecere în revistă a literaturii de specialitate, fără analize şi interpretări proprii;
- au recurs la descrieri în loc de analize şi sinteze;
- lipsesc argumentele şi dovezile de susţinere a afirmaţiilor;
- au început să scrie înainte de a explora în profunzime şi a stăpâni domeniul;
- au infiltrat în text opinii şi observaţii subiective;
- rezultatele din tabele se repetă în text;
- au consemnat tabele cu rezultate fără legătură cu întrebarea de cercetare;
- argumentele principale nu sunt susţinute de bibliografia potrivită;
- bibliografia (referinţele) nu este de actualitate;
- au inclus pe lista bibliografică numeroase surse doar pentru a da impresia de erudiţie (sugerând că au citit mai mult decât în realitate), însă nu le utilizează pe toate;
- secţiunea concluzii (sau discuţii) nu dă răspuns la întrebarea de cercetare;
- secţiunea concluzii exagerează implicaţiile rezultatelor şi nu menţionează limitele studiului;
- stilul utilizat nu este adecvat unui studiu ştiinţific, adică textul nu este coerent şi formulat clar, concis, precis;
- au folosit manierisme, adică termeni care sună bine, elegant, dar pe care fie nu îi stăpânesc, fie nu se potrivesc în context;
- au adăugat o secţiune doar pentru ca lucrarea să aibă numărul recomandat de pagini, deşi conţinutul secţiunii este străin de temă sau doar tangenţial;
- prezentarea este neprofesională: încalcă norme gramaticale, ortografice şi de punctuaţie; nu s-au corectat greşelile de culegere.

Editia I a lucrarii se afla in librarii online, precum si la Libraria Universitatii Babes-Bolyai din Cluj Napoca. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu