sâmbătă, 31 martie 2012

PROSPECTUL DE DISERTATIE

Prospectul de disertaţie

Profesorii din multe universităţi americane solicită studenţilor, în prima fază a cercetării, un prospect, adică o propunere preliminară de disertaţie de circa 10-20 de pagini. Abia după ce acest prospect este aprobat, studenţii pot trece la elaborarea proiectului de cercetare propriu-zis. Întocmirea propunerii are menirea de a justifica investiţia de timp, energie şi resurse atât din partea studentului, cât şi a universităţii, căutând să diminueze riscurile proiectului de cercetare. În al doilea rând, propunerea schiţează un plan de acţiune pe baza principiilor de cercetare din disciplina respectivă, care conţine elementele cheie ale lucrării şi termene de realizare. În al treilea rând, întocmirea unui astfel de prospect forţează studentul să definească problema, să schiţeze posibile soluţii, să identifice criterii de evaluare. Adică îi oferă instrumentele necesare pentru a alcătui osatura pe care va construi o disertaţie detaliată, focalizată şi clar articulată. În sfârşit, analizând şi discutând cu profesorul un astfel de prospect, se reduc posibilităţile de plagiat sau de prezentare a unei disertaţii elaborate de o terţă persoană. (Prin aceasta se previne plagiatul mult mai eficient decât cu o declaraţie formală, prin care studenţii din unele universităţi din ţara noastră se angajează să nu trişeze. Dacă profesorul vrea să identifice un eventual plagiat, prospectul şi seria de ciorne datate spun totul despre seriozitatea cu care a lucrat studentul).

În esenţă, trei sunt elementele vizate în prospect:
* identificarea problemei de cercetare şi a manierei de abordare;
* evaluarea relevanţei cercetării şi a beneficiilor pe care le va aduce (adesea exprimate în termeni de contribuţie la cunoaştere);
* stabilirea bibliografiei de lucru şi a metodelor utilizate pentru a colecta, analiza şi interpreta datele.
Mulţi consideră această etapă ca fiind partea cea mai grea a întregului proces de elaborare. Iată sumarul unui astfel de prospect, reluat şi adaptat după studiul intitulat Thesis Handbook [45]:

1. Titlu – succint, dar destul de detaliat pentru a exprima clar obiectivele cercetării.
2. Introducere – o pagină definind problema, o privire de ansamblu a literaturii de specialitate. Alte informaţii (cu ample referinţe) asupra premiselor de bază şi a problemelor pe care le cercetăm, precum şi modul în care va face parte lucrarea din acest context. Trebuie să cuprindă şi teza.
3. Context – 1-3 pagini cu detalii mai specifice despre subiectul cercetării, descriind ceea ce se ştie deja despre subiect. Cuprinde şi referinţe.
4. Obiective de cercetare – două sau trei fraze cu ceea ce se plănuieşte a se realiza. Include şi ipoteza pe care intenţionăm s-o testăm.
5. Metode – 2-3 pagini descriind modul de realizare a cercetării (de explorare, ştiinţifică, de rezolvare a unei probleme), instrumentele pe care le vom utiliza, cum vom prelucra eşantioanele şi datele (tipul de date, analize statistice, prezentări de date), ca dovadă a familiarizării studentului cu metodele specifice.
6. Rezultate aşteptate – se descrie ce anume ne aşteptăm să constatăm şi cum vor fi interpretate şi aplicate rezultatele.
7. Termene – o pagină despre termenele la care vor fi realizate etapele proiectului, programate ca un plan cu date ţintă.

Editia I a lucrarii se afla in librarii online, precum si la Libraria Universitatii Babes-Bolyai din Cluj Napoca.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu