sâmbătă, 31 martie 2012

PREFATA LA EDITIA A DOUA

Prefaţă la ediţia a doua

La câteva luni după apariţia în librării, titlul ediţiei I a volumului de faţă a fost semnalat la bibliografia unei lucrări similare, Ghidul lucrărilor de licenţă şi disertaţie (nivel licenţă şi masterat), semnată de Ioan Lumperdean, Dumitru Matiş şi Răzvan Mustaţă, profesori la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor a Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. Autorii menţionează lucrarea la secţiunea bibliografie selectivă şi o descriu sumar în secţiunea bibliografie adnotată.

Sub antetul aceleiaşi instituţii a apărut suportul de curs intitulat Metodologia cercetării ştiinţifice, precum şi Metode generale de cercetare şi metodica elaborării lucrărilor ştiinţifice (semnat de profesorii Gheorghe Ciobanu şi Ioan Lumperdean). La bibliografiile ambelor lucrări figurează şi prezentul ghid.

Ghidul a mai fost utilizat ca sursă bibliografică şi de conf. univ. dr. Camelia Burja de la Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în lucrarea intitulată Ghid metodologic de elaborare şi prezentare a lucrării de disertaţie (postat pe net sub titlul Multicriterial Valuation for Sustainable Development Projects).

Titlul ghidului poate fi întâlnit şi la bibliografia lucrării Concepţia şi elaborarea lucrării de disertaţie, elaborată de conf. univ. dr. Georgeta Pirghiriac de la Universitatea Spiru Haret Bucureşti.

De asemenea, prof. univ. dr. Codruţa Micu de la Universitatea de Nord Baia Mare, Facultatea de ştiinţe, catedra de fizică, a condus lucrarea unui masterand care a referenţiat prezentul ghid la bibliografia lucrării intitulate Metodologia cercetării şi elaborării lucrării de disertaţie şi a lucrărilor ştiinţifice.

Câteva recenzii au apărut în presă (remarcându-se cele semnate de publiciştii Felician Pop, Ioan Burnar şi Ion Bala), precum şi un fel de recenzie-pamflet, semnată de Ioana Both, profesoară şi prodecan al Facultăţii de Litere a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.

Fără a adăuga noi capitole sau secţiuni, această a doua ediţie beneficiază de câteva completări şi revizuiri menite a aduce un plus de claritate şi coerenţă expunerii. Am încercat să fac aceste adaosuri cât mai lapidare, astfel încât lucrarea să-şi păstreze în continuare caracterul de ghid.


Editia I a lucrarii se afla in librarii online, precum si la Libraria Universitatii Babes-Bolyai din Cluj Napoca.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu