sâmbătă, 31 martie 2012

REVIZUIREA LA NIVEL DE ORGANIZARE A LUCRARII

Revizuirea la nivel de organizare a lucrării

Revizuirea globală şi pe capitole. O bună organizare a materialului face ca cititorul să parcurgă lucrarea, de la început până la sfârşit, călăuzit de o idee globală şi de fraze de tranziţie între capitole şi paragrafe (vezi § Coerenţa, p. …), fără a se pierde în detalii. Sarah Hamid ne avertizează că în redactarea lucrărilor mai lungi este uşor să pierdem din vedere ideea dominantă, imaginea de ansamblu a lucrării. Tot ea ne sfătuieşte ca „după ce am redactat ciorna, să ne întoarcem şi să clarificăm argumentul global şi argumentele capitolelor în parte, asigurându-ne că ele se potrivesc cu dovezile pe care le prezentăm”. [13] Întâi să vedem dacă titlul le oferă cititorilor o idee clară despre subiectul tratat. Apoi,

(partial in constructie)
 ............................................................................................................................

Revizuirea la nivel de paragrafe.
 ............................................................................................................................

Revizuirea la nivel de fraze.
 .............................................................................................................................

Alte sugestii pentru revizuire 
.............................................................................................................................
Datarea ciornelor. 
.............................................................................................................................
Recitire.
............................................................................................................................
Obiectivitate.
............................................................................................................................
Cooperare.

Utilizarea calculatorului în revizuire.
Avantajele utilizării calculatorului în comparaţie cu scrisul de mână sunt mai evidente în etapa de revizuire. Cum făceam revizuirea textului scris de mână? Adăugam, ştergeam, tăiam, modificam astfel că în scurt timp pagina era în întregime o mâzgăleală. Curând, nu mai aveam loc de alte modificări, aşa că eram nevoiţi să transcriem întreg textul doar pentru a deveni lizibil, consumând timp şi energie cu o operaţie pur mecanică.

În schimb, programele de editare de texte ne permit să scriem anumite pasaje, să adăugăm noi informaţii, să ştergem fragmente inutile şi să mutăm o parte a textului dintr-un loc în altul cu mare uşurinţă. Continuăm operaţia de revizuire lucrând la versiunea îmbunătăţită a lucrării: alegem cuvinte mai potrivite, eliminăm cuvintele de prisos, divizăm frazele prea lungi, combinăm frazele acolo unde textul ni se pare sacadat... Lucru important: în timp ce efectuăm astfel de operaţii, textul se aranjează automat şi instantaneu. Lucrarea rămâne mereu curată şi uşor de citit, spre deosebire de scrisul de mână sau la maşina de scris, unde orice modificare face ca pagina să apară peticită şi inestetică, ceea ce ne distrage atenţia de la sensul mesajului. Putem să scriem două sau trei versiuni, să deschidem noi fişiere experimentând liber şi apoi să utilizăm cea mai bună versiune în ciornă. Prin culoare, formă sau mărime de literă, avem posibilitatea să evidenţiem pasajele cu supraexplicitări sau pe cele descriptive şi să le comparăm ca proporţie cu cele analitice şi de interpretare. Este util să deţinem în acelaşi fişier două copii consecutive ale fiecărui material în lucru. Apoi baleiem textul şi mutăm fragmente din copia de rezervă în textul de bază. Putem evidenţia pe monitor fiecare frază, separând-o de cele învecinate (lăsând interval între ele) pentru a face vizibilă lungimea acesteia.

Desigur, sunt şi dezavantaje dacă facem revizuirea în exclusivitate la calculator, din cauză că nu putem cuprinde cu privirea decât un fragment din text. Alternarea lecturii pe monitor cu cea pe hârtie este o bună modalitatea de a crea perspectivă, fără a ne limita la dimensiunile ecranului. Pe pagina imprimată se văd mai uşor dezvoltarea şi organizarea lucrării şi putem opera modificări cu creionul. În plus, filele imprimate ne permit să comparăm mai multe pagini deodată. Putem vedea, de exemplu, cum a treia frază din primul paragraf se potriveşte mai bine dacă e repoziţionată la paragraful cinci. Aceasta înseamnă că integrăm organic ideile în lucrare, construind-o ca un întreg în care părţile sunt sudate între ele.

Aportul calculatorului se dovedeşte a fi benefic şi prin faptul că putem evidenţia cu litere sau culori diferite timpul verbelor, precum şi eventuale alăturări neeufonice asupra cărora urmează să revenim atunci când vom găsi soluţia potrivită. Tot prin culori distincte, mai putem verifica dacă avem prea multe fraze descriptive sau construite la diateza pasivă.
O altă etapă de revizuire presupune stilizarea textului, aspect abordat în secţiunea următoare.

Editia I a lucrarii se afla in librarii online, precum si la Libraria Universitatii Babes-Bolyai din Cluj Napoca.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu