sâmbătă, 31 martie 2012

PREFATA

Prefaţă

Poate că, în pragul absolvirii, unii studenţi vor fi avut norocul să întâlnească un profesor care să se ocupe îndeaproape de ei în efortul de elaborare a lucrării de licenţă. În ceea ce mă priveşte, am fost lipsit de un astfel de sprijin, după cum de-a lungul anilor de studii liceale şi universitare am fost lipsit şi de experienţa redactării de eseuri, referate, recenzii, studii de caz... Şi iată că, pe neaşteptate, a venit vremea să elaborez lucrarea de diplomă, despre conceperea căreia nu aveam nici cea mai vagă idee. Îmi amintesc şi acum sentimentul de derută pe care l-am avut în momentul alegerii subiectului; îmi lipsea până şi cel mai elementar reper.

Raportându-mă la precedentele lucrări scrise în decursul anilor (sub zece pagini ca ordin de mărime), mi-am zis că aceste cazne vor dura cam o lună, poate două cel mult. Abia după ce mi-am făcut primele schiţe şi am trecut la documentare am fost în măsură să apreciez mai realist volumul imens de muncă pe care îl presupune o lucrare vastă precum cea de licenţă.

Mă apropiam de sfârşitul primului semestru al anului final de studii, aşadar timpul era deja înaintat. Mai aveam în faţă şi două sesiuni de examene. Ce era de făcut? Consultându-mă cu ceilalţi colegi, am optat cu toţii pentru muncă intensivă. Am pornit în mare viteză şi am ţinut-o mereu aşa câteva luni, până la finalizare; nu dormeam, nu ne plimbam, mâncam în pas alergător... Abia pe urmă mi-am dat seama că a fost vorba de o greşeală de estimare gândind sarcina în termeni de sprint când de fapt era vorba de un adevărat maraton, ceea ce implică o strategie esenţialmente diferită. Cât despre o lucrare de calitate, logic organizată şi atent finisată (ca să nu mai vorbesc de elemente de originalitate) nici nu putea fi vorba în acele condiţii; o improvizaţie şi nimic mai mult.

Pentru a aplica o strategie eficientă, mi-ar fi fost de mare ajutor un ghid precum cel de faţă, sau, din partea profesorului coordonator, un sumar instructaj de o jumătate de oră. Ei bine, ghidul nu a existat, iar acel profesor nu a avut disponibilă o afurisită de jumătate de oră, pentru a mă ajuta să trec de acest hop. Nici cursul de epistemologie pe care îl urmasem, plin de teorii şi gol de practici, nu mi-a fost de folos. Într-un cuvânt, a fost o experienţă cât se poate de frustrantă.

Acestea sunt motivele pentru care, văzând că şi generaţiile actuale se confruntă cam cu aceleaşi dificultăţi, m-am gândit că o sumă de sugestii (cu pronunţat caracter practic) având un rol de orientare în elaborarea unor lucrări de acest fel ar fi mai mult decât utilă pentru cei interesaţi, în speţă pentru studenţi şi masteranzi.

Ghidul are ca model tehnicile de elaborare iniţiate de cercetători din ţări anglofone, tehnici caracterizate de un înalt grad de eficienţă şi spirit pragmatic.
Conceput iniţial pentru studenţii în ştiinţe socioumane (unde ponderea redactării este mult mai mare decât în ştiinţele exacte), câţiva amici au opinat că ghidul ar putea avea o utilizare mai extinsă, inclusiv pentru elaborarea de articole şi eseuri pe felurite teme, precum şi pentru lucrări de grad didactic. Deşi au experienţa elaborării lucrării de licenţă, şi masteranzii cu care am stat de vorbă au spus că le-ar fi utilă o astfel de lucrare.

Fiecare secţiune are un anumit grad de autonomie, astfel încât poate fi citită şi înţeleasă fără a necesita parcurgerea volumului în întregime. De altfel, pe tot parcursul textului am urmărit deliberat o abordare modulară tocmai pentru a înlesni lectura cu întreruperi.

Desigur, aici doar se trasează cadrul de bază al disertaţiei şi se descriu situaţii generale, urmând ca studentul să le adapteze la cazuri particulare, specifice domeniului pe care îl tratează.

Fără a da răspunsuri la numeroase întrebări, ghidul pe care vi-l ofer poate fi un punct de pornire pentru cei care încearcă să răzbească prin eforturi proprii în construcţia acestor formidabile provocări care sunt lucrarea de licenţă şi disertaţia de masterat. În ceea ce mă priveşte, întotdeauna am pornit de la premisa că dacă un lucru merită făcut, atunci merită făcut bine.

Acestea fiind spuse, închei cu convingerea că studenţii care vor face efortul de a lectura paginile de faţă vor economisi timp şi energie şi vor avea parte de mai puţin stres.


MulţumiriÎn perioada elaborării lucrării am primit sprijin din partea unor persoane apropiate, colegi, rudenii şi amici. Astfel, Daniel Ferne mi-a procurat câteva cărţi din Statele Unite, care m-au ajutat să înţeleg mai profund tehnicile de redactare şi elaborare a lucrărilor ştiinţifice, aşa cum le practică cercetătorii americani. Fiică-mea Crina-Doina mi-a descifrat unele subtilităţi de traducere din engleză, fără de care nu înţelegeam îndeajuns de bine textele originale. Ovidiu-Emilian Mica, Paul Hărăguş, Ioan Andreica şi Viorel Câmpean au avut bunăvoinţa de a lectura textul şi de a-mi oferi sugestii de îmbunătăţire, înainte de a trimite manuscrisul la tipar. Cele mai consistente observaţii le-am primit din partea profesorului Adrian Ţineghe. Tuturor le mulţumesc pentru eforturi.


Notă. Pentru simplificarea textului şi evitarea unor repetiţii, utilizăm alternativ şi cu acelaşi sens general termenii: lucrare de diplomă, lucrare de licenţă şi disertaţie de masterat, precum şi studenţi şi masteranzi. De asemenea, în ideea că lucrarea va fi lecturată şi de alte categorii de persoane, scriem uneori cititori în loc de membrii comisiei de examinare.
Trimiterile la surse se fac prin cifre în paranteze drepte, reprezentând numerele de ordine din lista de referinţe (şi numărul de pagină, acolo unde e vorba de cărţi).


Editia I a lucrarii se afla in librarii online, precum si la Libraria Universitatii Babes-Bolyai din Cluj Napoca.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu