sâmbătă, 31 martie 2012

II OPERAŢII DE ELABORARE - Etapele procesului de elaborare

II OPERAŢII DE ELABORARE


Etapele procesului de elaborare

În majoritatea cazurilor, în universităţile şi şcolile noastre, lucrările scrise au ca scop evaluarea cunoştinţelor. Astfel stând lucrurile, pentru profesor contează doar trasarea sarcinii de scriere şi rezultatul final – compoziţia, nu şi ceea ce se întâmplă între aceste două momente – adică procesul de elaborare. Dar scrisul nu se limitează la reproducerea din memorie a unor cunoştinţe, pe departe mai importantă fiind componenta creatoare a procesului de elaborare. Acest proces este dinamic şi continuu, se împleteşte intim cu gândirea şi se desfăşoară în etape. La început, explorăm domeniul de interes, pentru a găsi un subiect potrivit, producem noi înşine idei proprii sub formă de material brut (etapa de creaţie, de invenţie), formulăm teza sau întrebarea de cercetare, după care localizăm informaţia relevantă (cu care ne susţinem ideile proprii), o conspectăm, apoi organizăm materialul potrivit unui plan structurat pe criterii logice. Doar după ce am parcurs toţi paşii enumeraţi putem să trecem la ceea ce numim îndeobşte scriere, adică la redactarea primei ciorne. Dar elaborarea nu se opreşte la redactare întrucât abia acum începe procesul cel mai dificil, de regândire, de revizuire a lucrării. Este o etapă în care se operează modificări substanţiale ale materialului consemnat în ciornă, pentru a obţine un text coerent, organizat logic şi redactat într-un stil îngrijit. În sfârşit, ultimul pas în elaborare îl reprezintă corectarea textului potrivit normelor gramaticale, ortografice şi de punctuaţie. Efectuând toate aceste operaţii, vom constata că scrisul nu este nici simplă reproducere şi nici revelaţie, ci mai degrabă tehnică şi inginerie lingvistică.
În secţiunile ce urmează vom descrie pe rând paşii ce urmează a fi parcurşi în procesul de elaborare.

Editia I a lucrarii se afla in librarii online, precum si la Libraria Universitatii Babes-Bolyai din Cluj Napoca.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu