sâmbătă, 31 martie 2012

REFERINTE ADNOTATE

Referinţe adnotate

Una din cele mai grele şi mai frustrante sarcini pentru cercetători în general şi pentru studenţi sau masteranzi în particular este de a identifica informaţia relevantă în noianul de lucrări existente şi în creştere exponenţială. (Un studiu publicat în SUA arată că se tipăresc în medie 3.000 de cărţi pe zi. Se estimează că în doi-trei ani volumul de informaţie se dublează în condiţiile în care timpul de care dispunem rămâne constant).
Pentru ca cercetătorul să poată economisi o parte din timpul său în procesul de căutare a informaţiei, e util să semnalăm lucrările relevante şi să facem o cât de sumară evaluare a lor într-o secţiune plasată la sfârşitul lucrării. Aşa am procedat în rândurile ce urmează, unde am operat o selecţie a lucrărilor care au stat la baza prezentului ghid, însoţite de scurte descrieri şi comentarii.

* Thesis Handbook [44] este un studiu vast şi consistent, poate cel mai complet website conţinând toate elementele necesare în procesul de elaborare a disertaţiei de doctorat, cu sugestii utile şi pentru lucrarea licenţă şi disertaţia de masterat.

* În volumul Cum se face o teză de licenţă, Umberto Eco [8], bazându-se pe experienţa sa de universitar, oferă un nepreţuit sprijin studenţilor în litere care îşi pregătesc lucrarea de licenţă. Accentul este pus pe alegerea subiectului. O temă îndeobşte aridă, marele scriitor o converteşte într-o proză pasionantă, dar şi utilă în acelaşi timp.

* Sarah Hamid, în Writing a Research Paper, [13] expune cu limpezime de cristal, într-un limbaj plastic şi elevat, cele mai spinoase probleme care se ridică în elaborarea diverselor tipuri de compoziţii scrise.

* În cartea intitulată Cum să redactăm o lucrare de licenţă, o teză de doctorat, un articol ştiinţific în domeniul ştiinţelor socioumane, Septimiu Chelcea [5] îşi centrează expunerea pe specificul cercetării sociologice (metodologii cantitative şi calitative, întocmirea de grafice, histograme, diagrame etc.), astfel că studenţii în acest profil vor găsi îndrumări utile în ceea ce priveşte elaborarea lucrării de licenţă.

* Joe Wolfe provine din mediul academic, (The University of New South Wales Australia), şi este familiarizat cu dificultăţile elaborării unor studii ştiinţifice de mare întindere. Experienţa sa, condensată în studiul How to Write a PhD Thesis [37], este de mare folos pentru tinerii cercetători, inclusiv pentru cei ce pregătesc lucrări de diplomă, şi oferă informaţii specializate din domeniul ştiinţific şi tehnic. Universitarul nu ocoleşte nici probleme colaterale cum ar fi stilul de viaţă care asigură o bună formă fizică şi intelectuală doctoranzilor pe parcursul procesului îndelungat de elaborare a disertaţiei.

* Site-ul intitulat Disertation [38] furnizează informaţii bogate şi valoroase pentru etapa de pregătire a disertaţiei.

* Norton, F.H., sub titlul The Art of Writing Scientific Reports [21], elaborează un studiu de doar câteva pagini, tipărit în 1920, dar care şi azi constituie un model de exprimare clară, concisă şi cu impact la cititor. Conţine în esenţă marile probleme cu care se confruntă cercetătorul în redactarea unui raport ştiinţific.

* Deosebit de valoroasă este şi lucrarea lui Joseph S. LevineWriting and Presenting Your Thesis or Dissertation [17] – rezultat al experienţei sale de lucru în mediul universitar. Acest studiu conţine idei practice despre modul în care se abordează eficient susţinerea disertaţiei, dar semnalează şi greşelile ce se pot comite cu acest prilej.

* Volumul Perfecţionarea activităţii didactice [16], de Nicolae Jurcău, editat de Universitatea Tehnică Cluj, conţine un capitol intitulat Elaborarea şi prezentarea lucrărilor ştiinţifice. Excelează secţiunea ce tratează susţinerea lucrărilor de diplomă, unde cei interesaţi găsesc numeroase detalii.

* John Creedy expune cu deosebită claritate specificul problemelor de cercetare ştiinţifică în studiul intitulat Starting Research and Writing a Research Paper. [6]

* Chandrasekar R. este autorul lucrării intitulate How to Write a Thesis: a Working Guide. [4] Este un excelent ghid de cercetare şi redactare a unor lucrări ştiinţifice, scris cu o claritate maximă şi într-un stil elegant şi atractiv.

Editia I a lucrarii se afla in librarii online, precum si la Libraria Universitatii Babes-Bolyai din Cluj Napoca.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu